? Welkom - Autisme Coaching Susiane

Autisme Coaching Susiane

Welkom op de website Autisme Coaching Susiane!
U vindt een overzicht van hetgeen Autisme Coaching Susiane
u kan bieden op het gebied van Autisme Spectrum Stoornis (ASS).
Neem contact op voor meer informatie en een vrijblijvende kennismaking
waarin verdere uitleg wordt gegeven over de werkwijze van Autisme Coaching Susiane.

Home Columns

Wie?

Suzan. Tel. 06 3718 4149

Gespecialiseerd in coaching van autisme bij kind, jongere en volwassene

Opleidingen/cursussen:
 • Opleiding 'Sociaal Pedagogische Hulpverlening' (Social Work)
 • Post HBO Registeropleiding 'Geef me de 5: Met VISIE voor CASS SAMENHANG IMPLEMENTEREN'
 • Autisme Belevingscircuit
 • Bijeenkomst ‘Geef me de 5'
 • Cursus 'Basis' Geef me de 5
 • Cursus 'Conflict voorkomen' Geef me de 5
 • Cursus ‘Teken je gesprek bij autisme voor professionals’
 • Cursus 'Verdiepings' Geef me de 5
 • Congres 'Autisme: Communicatie en relatie' 2019
 • Congres 'Autisme: Veelvoorkomen misverstanden en dilemma's over autisme' 2021
 • Congres 'Coping - Omgaan met stress'
 • Congres 'Dag van Jeugdprofessional' 2017/2019
 • Congres 'Emotionally Focused Therapy (EFT)'
 • Congres 'Goed genoeg ouder- en opvoederschap'
 • Congres 'NVA Autisme' 2007/2010/2015/2016/2019/2020/2022
 • Congres 'Overvraging, stress en burn-out bij kinderen en jongvolwassenen'
 • Congres 'Vroegsignalering en Vroeghulp'
 • Lezing 'Autisme en godsdienstige opvoeding'
 • Lezing 'Autisme en prikkelverwerking'
 • Lezing ‘De aanpak bij autisme! Van probleem naar oplossing' Geef me de 5
 • Lezing 'Dit is Autisme! Van hersenwerking tot gedrag' Geef me de 5
 • Lezing 'Jongeren met autisme en hun geloofsbeleving'
 • Lezing 'Punthoofden bij autisme' Geef me de 5
 • Opleiding 'Contextueel en systemisch werken met Een Taal Erbij'
 • Opleidingstraject 'Trauma Sensitieve Ondersteuning'
 • Studiedag 'Emotionele ontwikkeling bij mensen met autisme'
 • Studiedag ‘Autisme bij vrouwen'
 • Themadag 'Auti-communicatie Geef me de 5'
 • Training 'Een Taal Erbij' (basis)
 • Training 'Systemische ouderbegeleiding met Een Taal Erbij'
 • Workshop 'Systeemgericht werken'

Geregistreerd in SKJ Kwaliteitsregister Jeugd

Aangesloten bij Klachtenportaal Zorg

Wat?

 • Coaching aan ouder(s) die een kind/jongere met autisme of een vermoeden van autisme heeft
 • Coaching aan u/jijzelf met autisme of een vermoeden van autisme
 • Coaching aan man en vrouw waarbij u/jouw man of vrouw autisme of een vermoeden van autisme heeft
Onder autisme wordt verstaan iemand met de diagnose:
 • Autisme Spectrum Stoornis (ASS)
 • Syndroom van Asperger
 • Kernautisme/Klassiek Autisme/Autistische stoornis
 • Meervoudige Complexe ontwikkelingsstoornis (MCDD)
 • Pervasieve Ontwikkelingsstoornis (PDD-NOS)

Waar?

In de thuissituatie en directe omgeving op Goeree Overflakkee en Schouwen-Duiveland

Wanneer?

Op werkdagen van 8:00 tot 18:00 uur

Hoe?

Biedt:
 • Psycho-educatie (ook voor brussen en familie)
 • Video Interactie Autisme Analyse
 • Visualisatie
 • Afstemming met andere hulpverleners en school

Op maat afgestemd op iemand met autisme en zijn/haar omgeving

Gebruik makend van o.a. de methodieken:
 • Geef me de 5
 • Teken je gesprek
 • Muzisch Agogische Methodiek
 • Een Taal Erbij

Via Particulier of PGB
Vanuit een Reformatorische levensovertuiging

Doel?

Iemand met autisme:
 • wordt zelfstandiger
 • wordt zelfredzamer
 • wordt emotioneel vaardiger
 • wordt sociaal vaardiger
 • krijgt meer zelfinzicht
 • gaat meer ‘leven’ in plaats van ‘overleven’
Voor omgeving:
 • meer begrip voor iemand met autisme
 • een positievere communicatie
 • gaan meer ‘leven’ in plaats van ‘overleven’